Çagalar ýa-da ulular üçin arzan bahadan gyzgyn satuw 35 km uzaklykdaky elektrik elektrik kartlary

Gysga düşündiriş:

Bäsleşikde HVFOX Kartingiň baýrakly işi HVFOX-05.Bu önüm esasy tehnologiýalary birleşdirýär we giňişleýin tejribe doly täzelenýär!Önümiň tizligi 35 km / sag çenli ep-esli gowulaşdy we çagalara has hakyky ýaryş tejribesini getirdi!Dizaýn has tertipli we aerodinamiki öndürijilige laýyk gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Cheap Price Hot Sale 35km Racing Electric Go Karts For kids or adult (8)

“Qingdao Xingzhihe Power Technology Co., Ltd” Hytaýda öňdebaryjy “Elektrik Go-Kart” önümçilik kompaniýasy, ikimiziňem markamyz - HVFOX elektrik kartoçkasy we OEM önümçiligi.Go-kartyň dürli modelleri, şeýle hem bazaryň ajaýyp satuw hyzmatlary üçin nusga sargytlaryny hödürläp bileris!
Has gowy tormozlamak üçin gidrawlik disk tormozy bilen enjamlaşdyrylan.HDPE ekologiýa taýdan arassa material, ýokary temperatura garşylygy, aşgazana garşylygy, garrama garşylygy ulanyň.Gündiz işleýän yşyklar, tormoz duýduryş çyralary, rulon kafesi we güýçli gorag çärelerini üpjün edýän dört nokatly howpsuzlyk kemerleri bilen enjamlaşdyrylan.

Cheap Price Hot Sale 35km Racing Electric Go Karts For kids or adult (1)

Kart kartoçkasyny sürmek çeýeligi ýerine ýetirip, beýnini, gözleri, elleri we aýaklary we bedeniň beýleki ýerlerini oňat utgaşdyryp biler.Peýdaly model ýönekeý gurluşyň, çeýe işlemegiň, arzan bahadan we howpsuzlygyň artykmaçlyklaryna eýedir.Ene-atalar, çagalaryna oýnamak we hezil etmek üçin çagalaryna ýoldaş bolup bilerler!

ico (3)

Iki gezek hereketlendiriji, güýçlenýän güýç, çalt sürmekden lezzet alýar

Matureetişen we ygtybarly arka tigirli iki tigirli hereketlendiriji shemasy çalt seslenme we pes ses bilen kabul edilýär.Işlemek gaty duýgur we tizlendirijä sähelçe ädim ätseňiz, güýç çykaryş duýgusyny başdan geçirip bilersiňiz.Çykmak we tizlenmek hiç haçan aňsat we täsirli bolmandy.

Cheap Price Hot Sale 35km Racing Electric Go Karts For kids or adult (7)
ico (3)

Howpsuz we howpsuz sürmek duýgusyny başdan geçiriň

Cheap Price Hot Sale 35km Racing Electric Go Karts For kids or adult (2)

Howpsuzlyk çagalaryň kart sürmeginiň esasydyr.HDPE materialyny doly gurşap alýan berkitmeler we ýykylan feýller döretmek üçin ulanýarys.Dört nokatly howpsuzlyk kemeri we rulon kafesi bilen enjamlaşdyrylan.Gabat gelýän ýaryş kostýumlary, kaskalar, boýnuň goragçylary we döş garawullary çagalar we ýetginjekler üçin howpsuzlygy goramak boýunça giňişleýin çäreleri üpjün edýär.

ico (3)

Endokarky tendensiýanyň işleýşi

Iň kiçi öwrüm radiusy bary-ýogy 1,6 m bolup, çalt seslenme we has durnukly burç bilen dar ýollarda rahat geçip bilýär.

Cheap Price Hot Sale 35km Racing Electric Go Karts For kids or adult (4)
ico (3)

batareýanyň ömri

Cheap Price Hot Sale 35km Racing Electric Go Karts For kids or adult (5)

Häkimiýetiň ýeke-täk usuly, bagt hiç wagt durmasyn
Yzky batareýa bölümini açmak üçin ädimleri ýerine ýetiriň we üznüksiz işlemegi üpjün etmek üçin ätiýaçlyk batareýany çalt çalyşyň.

ico (3)

HVFOX06 Tehniki parametrler

Ulagyň ululygy (L * W * H) 1300 * 860 * 880 ± 30 (mm) Bahalandyrylan güýç 700w
Çarçuwaly material Erişli polat Bahalandyrylan Tok 18Nm
Işleýän naprýa .eniýe 38.4V Radiusy öwürmek 1.6m
Grounderiň iň pes arassalanylyşy 40mm Iň ýokary tizlik 35km / sag
Tigir bazasy 750mm Lityum batareýasy 38.4V15Ah
Pedal Sazlanylýan bukja Zarýad beriş wagty 3-4 sag
Tormoz ulgamy Elektron tormoz Sürüji wagty 2-3s
Tizligi kadalaşdyrmak Programma akyl operasiýasy Çaknyşyklara garşy görnüş HDPE beýikligi we galyňlygy
Arassa agram 60kg Iň ýokary göteriji agram 80kg
Wholesale Buy Good Price Drift Children Kids Buggy Racing Karting Go Karts (1)

  • Öňki:
  • Indiki: