Gyzgyn satuw Go-kart Drift Mini Kid Off Road Buggy 48v 1000W Electric Go Kart

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kiçijik karting, ajaýyp ýerdäki ýoldan daşarky ulag.Bu karting iki görnüşe bölünýär: elektrik we ýag ýakmak.Sürüjiniň görnükliligi ajaýyp, işleýşi ýönekeý we islendik ýolda erkin sürüp bilersiňiz.

Hot Sale Go-kart Drift Mini Kid Off Road Buggy 48v 1000W Electric Go Kart (4)
Hot Sale Go-kart Drift Mini Kid Off Road Buggy 48v 1000W Electric Go Kart (8)

Öň we yzky ters dişli sazlamak, has amatly syýahat.Köp funksiýaly iş platformasy, howpsuz sürmek.Ulanyjy üçin amatly täze okamak interfeýs dizaýny, sekundomer düşnükli we okamak aňsat we funksiýalary doly.

Tormoz pedaly we tizlendiriji pedal, ýokary duýgur pedal, öwrenmek aňsat, her dürli dik ýerlere gözegçilik etmek aňsat.

Hot Sale Go-kart Drift Mini Kid Off Road Buggy 48v 1000W Electric Go Kart (7)
Hot Sale Go-kart Drift Mini Kid Off Road Buggy 48v 1000W Electric Go Kart (6)

Kauçuk tekerler könelişen we skidlere çydamly we howpsuz sürýär.Dürli ýerlerde gezmek üçin şemaldan peýdalanyň.Galyň we giň tekerler, güýçli güýç, gitmek isleýän ýeriňize gidiň

Uly göwrümli gurşun-kislotaly batareýa, batareýanyň ömri uzak.Batareýanyň ýokary energiýa dykyzlygy, ortaça çykýan naprýa .eniýesi we batareýanyň ömri üçin dowamly güýji üpjün edýän has uzak ömri bar.Netijeli sürüjilik tejribesini kanagatlandyrmak üçin akylly batareýany goramak.

“Qingdao Xingzhihe Power Technology Co., Ltd”, Hytaýda işleýän çagalar üçin elektrik kartoçkasy kärhanasydyr.gözleg we önümçilik, önümçilik, mahabat we satuwdan soňky hyzmat üçin ygrarlydyrys.Önümlerimize haýsydyr bir talapyňyz bar bolsa, islän wagtyňyz bize habar iberip bilersiňiz.Şol bir wagtyň özünde-de, agent gözleýäris we siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Habaryňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn

Hot Sale Go-kart Drift Mini Kid Off Road Buggy 48v 1000W Electric Go Kart (5)
Model belgisi

HVFOX06-1

Ulagyň ululygy 1500 * 860 * 650 (mm) Bahalandyrylan güýç 1000w
Çarçuwaly material Erişli polat Tormozlamak usuly gidrawlik disk tormozy
Işleýän naprýa .eniýe 48V Tizlik Sagatda 7-17-27 km
Şin 13 * 5.55 * 6 Lityum batareýasy 48V20Ah
Pedal Sazlanylýan bukja Çydamlylyk takmynan 40 km
Reňk gyzyl gara Zarýad beriş wagty 6 sagat
Oturgyç Sazlanylýan oturgyç Iň ýokary göteriji agram 150 kg

  • Öňki:
  • Indiki: