Qingdao Xingzhihe Power Technology Co., Ltd - Täze HVFOX-06 Elektrik Go Kart çykaryldy

suoluetu1

“Hvfox” elektrik kartoçkasy ajaýyp öndürijiligi bilen CEewropa Bileleşiginiň CE şahadatnamasyny aldy we 2021-nji ýyldaky “Şäher häkiminiň kubogy” Çingdao senagat dizaýny Gran Prisinde bürünç medal aldy!CCTV-iň bilelikdäki markasy hökmünde HVFOX elektrik kartoçkasy içerki we daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň biragyzdan öwgüsini gazandy!

p1
p2

Häzirki wagtda Hytaýda 20-den gowrak welaýaty we Aziýa, Europeewropa, Amerika we beýleki ýurtlary öz içine alýan 150-den gowrak HVFOX karting okuw merkezi bar.
Müşderilere bazardaky sürüjiler tarapyndan gowy görülýän we tanalýan täze sürüjilik tejribesini getirmek üçin Karts yzygiderli täzelenýär.

p3

Karting sürüjisine has gyzykly we amatly sürüjilik tejribesini getirmek üçin, “Qingdao Xingzhihe Power Technology Co., Ltd.” -iň R&D topary bazaryň islegine görä täze önüm öndürdi we 6-njy belgili elektrik kartoçkasy ýakyn wagtda satuwa çykarylar. .HVFOX 6-nyň 2022-nji ýylyň maý aýynda satuwa çykarylmagyna garaşylýar.

p4

Bu model esasy tehnologiýalary birleşdirýär we hemmetaraplaýyn tejribäni hemmetaraplaýyn ýokarlandyrýar.Önümleriň öňki nesilleri bilen deňeşdirilende, HVFOX-06 täze görnüşi, moda elementleri we berkligi bilen has amatly.Islendik wagt güýji we tizligi sazlamak üçin täze akylly operasiýa APP ulgamyny kabul edýär we iň ýokary tizlik sagatda 35km-a ýetip biler;goşa integrirlenen tigir merkezi Garaşsyz hereketlendiriji, ýokary tizlikli we ýokary netijelilik;güýç paýlanyşy, burç öndürijiligini netijeli gowulandyrmak;awtoulag derejeli gara altyn sinus tolkun sürüjisi, asuda, tekiz we täsirli;super batareýanyň ömri, doly güýji üç sagat üznüksiz işläp biler!


Poçta wagty: 21-2022-nji aprel